MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Zaměření motýlků

Zaměření třídy:

Jsme třída, uplatňující prvky Začít spolu. Třída je rozdělena na tematické hrací a pracovní koutky (centra). Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru pro volnou hru a svobodnou volbu činností, řízené aktivity nejsou direktivní.

Zařazujeme:

•             environmentální výchovu

•             činnosti vedoucí k samostatnosti dětí

•             lokomoce, cvičení na míčích, dynairech  (čočky), prvky jógy, delší vycházky, cvičení v tělocvičně

•             plavání, bruslení

•             čištění zoubků po obědě

•             práci s keramickou hlínou

•             rozvojem smyslů, vnímání a koordinace připravujeme děti pro vstup do školy

•             logopedickou prevenci

•             seznamování s anglickým jazykem

•             práci s pomůckami na principech Marie Montessori

•             čtenářskou a matematickou pregramotnost

•             prosociální činnosti

•             rozvoj emoční inteligence

•             hudební a pěvecké činnosti