MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Zaměření motýlků

Jsme třída, uplatňující prvky Začít spolu. Třída je rozdělena na tematické hrací a pracovní koutky (centra). Snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru pro volnou hru a svobodnou volbu činností, řízené aktivity nejsou direktivní.

Zařazujeme:

 • environmentální výchovu
 • činnosti vedoucí k samostatnosti dětí
 • lokomoce, cvičení na míčích, dynairech (čočky), prvky jógy, delší vycházky, cvičení v tělocvičně
 • plavání, bruslení
 • čištění zoubků po obědě
 • práci s keramickou hlínou
 • rozvojem smyslů, vnímání a koordinace připravujeme děti pro vstup do školy
 • logopedickou prevenci
 • seznamování s anglickým jazykem
 • práci s pomůckami na principech Marie Montessori
 • čtenářskou a matematickou pregramotnost
 • prosociální činnosti
 • rozvoj emoční inteligence
 • hudební a pěvecké činnosti

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace