MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Cíl třídy krtečků

Zaměření naší třídy

 • šťastné a spokojené děti – radostně a v klidu si prožít roky v mateřské škole
 • spokojení rodiče - spolupráce s rodiči
 • umožnit dětem poznávat různorodé a zajímavé činnost
 • individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí
 • umožňovat dostatek pohybu
 • pomoc dětem při adaptaci v MŠ
 • bezproblémový přechod dětí do ZŠ

Cíle naší třídy
Vycházíme ze splnění základních lidských potřeb - fyziologické potřeby - potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití. Potřeba bezpečí - jasná pravidla dětem známá a srozumitelná, mít možnost říci ne, vyjádřit i své negativní pocity. Potřeba lásky, náklonnosti, sounáležitosti - při činnostech s dětmi využívat fyzického kontaktu (pohlazení, pochování, objetí). Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí, uznání. Potřeba seberealizace - naplnit a nepromarnit vše dobré, co v dítěti je.
Vzdělávací obsah -  protože vše okolo předškolního dítěte by mělo mít přirozený průběh, dohodli jsme se na integrovaných blocích, které jsou v souladu s přírodním rokem.

Oblast výchovně vzdělávací:

 • krásy přírody – zkrášlujeme nejbližší okolí
 • poznáváme naše město, okolí a jejich dominanty
 • pečujeme o školní zahradu
 • třídíme odpad
 • pořádáme výlety po okolí
 • aktivně trávíme volný čas
 • učíme se toleranci a spolupráci
 • učíme se sebehodnocení a zodpovědnosti za své chování
 • vytváříme prostředí vzájemné důvěry
 • respektujeme jedinečnost a zranitelnost jedince
 • pomáháme slabším a hendikepovaným
 • krása mluveného projevu - pečujeme o děti s vadou řeči
 • seznamujeme se s literaturou
 • vystupujeme na besídkách
 • hrajeme divadlo
 • sledujeme divadelní představení

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace