MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Aktuality

Poděkování sponzorům

Datum: 7. 6. 2024

Velké poděkování patří městu Třešť, firmě Podzimek a synové, DDM Třešť, kteří věnovali sponzorské dary k Mezinárodnímu dni dětí. Dále firmě Bojko a spol. s.r.o., která do 8. třídy zakoupila dětem sedací vaky.

Směrnice o úplatě na školní rok 2024/2025

Datum: 15. 5. 2024

Rada města Třešť stanovila úplatu za poskytování předškolního vzdělávání v Mateřské škole Třešť, příspěvkové organizaci, od 1.9.2024 pro školní rok 2024/2025 ve výši 500 Kč/měsíčně.

Pozvánka na "Slavnostní šerpování předškoláků"

Datum: 14. 5. 2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
srdečně Vás zveme na slavnostní „Šerpování“, které se uskuteční 3.6.2024 v 17:00 na zahradě MŠ Luční (za starým pavilonem).
Pro děti je připraven:
• zábavný program s Milanem Řezníčkem
• pasování a šerpování předškoláků
• fotokoutek

Oznámení o přerušení provozu o hlavních prázdninách

Datum: 2. 5. 2024

Po jednání Rady města Třešť bude provoz Mateřské školy Třešť přerušen v období od 5.8.2024 do 31.8.2024.
V době od 1.7.2024 do 2.8.2024 bude provoz MŠ omezen. Předškolní vzdělávání přihlášených dětí bude v tomto období probíhat v MŠ Třešť, p.o., pracoviště Luční 88.

Den otevřených dveří v MŠ

Datum: 28. 3. 2024

V souvislosti se zápisem do MŠ Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat 26.4.2024 od 7,30 - 9,30 hod a od 14,30 - 15,30 hod.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Datum: 28. 3. 2024

se uskuteční ve dnech 2. a 3. května 2024 od 8,00 – 11,00 a od 12,00 – 15,30 hodin. Zápis je organizován za osobní přítomnosti rodičů i dětí v kanceláři MŠ Luční 88/21. Elektronický předzápis a rezervační systém bude spuštěn od 24.4.2024.

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

Datum: 9. 1. 2024

Od 1.1.2024 - 31.3.2024 si můžete uplatnit daňovou slevu na školkovném za uplynulý kalendářní rok.

Projektový den na ZŠ

Projektový den na ZŠ

Datum: 26. 6. 2023

V pátek, 23.6.2023, se předškolní děti z 1., 3., 7. a 8. třídy zúčastnily Projektového dne na ZŠ. Děti navštívily učebny přírodopisu, fyziky, informatiky a zeměpisu, kde si pro ně žáci připravili různé zajímavosti a pokusy, které si pak mohly děti samy vyzkoušet. Děti si návštěvu ZŠ moc užily.

Oznámení o přerušení provozu na pracovišti Barvířská 30

Datum: 29. 5. 2023

Provoz mateřské školy na pracovišti Barvířská 30 bude po dohodě se zřizovatelem přerušen ve dnech 29.6. a 30.6.2023, důvodem jsou technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Náhradní vzdělávání se bude pro přihlášené děti uskutečňovat na pracovišti Luční.

Oznámení o přerušení provozu o hlavních prázdninách

Datum: 27. 4. 2023

Po schválení Rady města bude provoz Mateřské školy Třešť přerušen v období od 7. 8. 2023 do 1. 9. 2023.
V době od 3.7.2023 do 4.8.2023 bude provoz mateřské školy omezen. Předškolní vzdělávání přihlášených dětí bude v tomto období probíhat v MŠ Třešť, p.o., pracoviště Luční 88.

Projekt Lokomoce

Projekt Lokomoce

Datum: 5. 4. 2023

Věděli jste, že...

Návštěva v prvních třídách

Návštěva v prvních třídách

Datum: 28. 3. 2023

Dnes jsme se s předškolními dětmi vypravili do ZŠ Barvířská, kde jsme navštívili první třídy. Děti nám ukázaly, co všechno se od září naučily - čtení, psaní počítání. Paní učitelky zapojily i děti z naší školky - vytleskávání slabik, určování počáteční hlásky, počítání, zpěv a tanec.

Závěrečná lekce bruslení DDB Telč

Závěrečná lekce bruslení DDB Telč

Datum: 27. 3. 2023

Ve čtvrtek, 23.3.2023, proběhla závěrečná lekce bruslení. Na tuto lekci se mohli přijet podívat i rodiče dětí, mnozí z nich si s dětmi také zabruslili. Děti od trenérů obdržely diplom za absolvování kurzu a jako upomínku knoflík DDB.

Slavnostní otevření nové pobočky České spořitelny

Slavnostní otevření nové pobočky České spořitelny

Datum: 17. 3. 2023

Při příležitosti otevření pobočky ČS v nově zrekonstruované budově školy na náměstí, byly pozvány i děti z naší MŠ. Představily se zde s krátkým pásmem básniček a písniček s jarní tématikou.

Inzerát na pozici UČITELKA MŠ/zástup na DPP

Datum: 1. 3. 2023

Hledáme kvalifikovaného pedagoga na zástup v případě pracovní neschopnosti pedagogů v MŠ.

Zájemci kontaktujte vedení školy na tel: 567 224 305 nebo 737 233 477

e-mail: zastupkyne@mstrest.cz

Poděkování

Datum: 3. 1. 2023

Poděkování patří všem rodičům a přátelům naší školky za celoroční spolupráci.

Šablony I OP JAK 1

Šablony I OP JAK

Datum: 1. 1. 2023

PROJEKT

Bětuška a Kleofášek

Bětuška a Kleofášek

Datum: 7. 12. 2022

1.12. jsme navštívili Sokolský dům, kde jsme shlédli krásnou pohádku Bětuška a Kleofášek v podání DS Jana Lišky.

Divadlo Netratrdlo

Divadlo Netratrdlo

Datum: 7. 11. 2022

V říjnu jsme navštívili Kulturní dům v Třešti, kde jsme shlédli krásnou pohádku "O nenasytném Otesánkovi", do které byly děti aktivně zapojeny.

Výukový program se zvířátky

Výukový program se zvířátky

Datum: 4. 10. 2022

Tradičně se každý rok potkáváme v naší školce s panem Hořákem, který nám představí nová zvířátka ze záchranné stanice Ikaros. Děti si tento program vždy užijí.

Výstava drobného zvířectva-areál Klínarka

Výstava drobného zvířectva-areál Klínarka

Datum: 9. 9. 2022

TŘEŠŤSKÝ JEDNOROŽEC
Krajská soutěžní výstava králíků, drůbeže a holubů.
Po dvouleté pomlce jsme opět s dětmi z každé třídy navštívili výstavu drobného hospodářského zvířectva. V příjemném prostředí a za pěkného podzimního počasí jsme si mohli prohlédnout mnoho pestrých a zajímavých druhů zvířat.

Poděkování za naši práci ústředním školním inspektorem

Poděkování za naši práci ústředním školním inspektorem

Datum: 14. 7. 2022

Poděkování za naši práci ústředním školním inspektorem

Směrnice o úplatě

Směrnice o úplatě

Datum: 30. 6. 2022

Stravné

Směrnice o úplatě

Směrnice o úplatě

Datum: 30. 6. 2022

Školné

Prázdninový provoz 2022

Datum: 29. 4. 2022

Prázdninový provoz 2022