MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Historie a současnost

Z historie

Naše mateřská škola je školou s dlouhodobou tradicí. Jako první zařízení účelově pro předškolní vzdělávání byla dána do provozu dne 13. září 1883 mateřská škola v Třešti nazvaná MARIANUM v č. p. 105. V ulici Luční byla otevřena v roce 1971 nejprve mateřská škola pavilónového typu pro čtyři třídy a přístavbou dalšího pavilónu pro dvě další třídy s otevřením v roce 1983 vznikla současná mateřská škola.

Ze současnosti

MŠ byla zřízena k 1.9.1971 a zařazena do sítě škol a předškolních zařízení dne 25.3.1996. Zřizovatelem Mateřské školy Třešť je Město Třešť, které jí od 1.1.2003 zřídilo jako příspěvkovou s právní subjektivitou. Školu řídí ředitelka, která je statutárním orgánem a má jmenovanou zástupkyni.

K 1.9.2014 má Mateřská škola Třešť osm tříd s kapacitou 216 dětí. Kmenová MŠ se šesti třídami se nachází nedaleko středu města, stojí v pěkné, klidné lokalitě. Komplex tří budov je zasazen do překrásné zeleně jehličnatých i ovocných stromů. V areálu dvou zahrad jsou vytvořeny odpočinkové kouty, dětem dán prostor ke hrám, pohybovým činnostem i vzdělávání.

Další místa poskytovaného vzdělávání jsou na pracovišti v ZŠ Barvířská č. 30, kde je otevřena jedna třída pro 28 s celodenním provozem a také sportovním zázemím a na pracovišti v ZŠ Jos. Hory 1050, kde je nově otevřena třída pro 28 dětí s celodenním provozem.

Mateřská škola je jediná ve městě a její součástí je i školní jídelna. Provozní doba je od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Rodiče, kteří mají klouzavou pracovní dobu, mohou děti přivádět později, dle dohody. Při nástupu dítěte do mateřské školy je možné, v rámci adaptace na nové prostředí, dohodnout přímo s paní učitelkou i pobyt rodiče ve třídě

Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku, dle volné kapacity školy i v průběhu roku. O zařazení dětí do MŠ rozhoduje dle zpracovaných kritérií ředitelka mateřské školy (viz příloha).

Naše mateřská škola je místem, kde se děti prostřednictvím hry učí a získávají zkušenosti společně s ostatními dětmi, kde učitelky pomocí nejrůznějšího materiálu a zkušeností umožní dětem, aby se rozvíjely podle svých potřeb, kde se dospělí (rodiče) poučí o vývoji dítěte a mezilidských vztazích vůbec. Mateřská škola je střediskem intenzivního styku a to nejen dětí mezi sebou, ale také dětí a dospělých. Mateřská škola je zařízením společensky orientované práce a tím neohraničeného učebního prostoru.