MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Historie a současnost

Z historie

Naše mateřská škola je školou s dlouhodobou tradicí. Jako první zařízení účelově pro předškolní vzdělávání byla dána do provozu dne 13. září 1883 mateřská škola v Třešti nazvaná MARIANUM v č. p. 105. V ulici Luční byla otevřena v roce 1971 nejprve mateřská škola pavilónového typu pro čtyři třídy a přístavbou dalšího pavilónu pro dvě další třídy s otevřením v roce 1983 vznikla současná mateřská škola.

Ze současnosti

MŠ byla zřízena k 1.9.1971 a zařazena do sítě škol a předškolních zařízení dne 25.3.1996. Zřizovatelem Mateřské školy Třešť je Město Třešť, které jí od 1.1.2003 zřídilo jako příspěvkovou s právní subjektivitou. Školu řídí ředitelka, která je statutárním orgánem a má jmenovanou zástupkyni.

K 1.9.2014 má Mateřská škola Třešť osm tříd s kapacitou 216 dětí. Kmenová MŠ se šesti třídami se nachází nedaleko středu města, stojí v pěkné, klidné lokalitě. Komplex tří budov je zasazen do překrásné zeleně jehličnatých i ovocných stromů. V areálu dvou zahrad jsou vytvořeny odpočinkové kouty, dětem dán prostor ke hrám, pohybovým činnostem i vzdělávání.

Další místa poskytovaného vzdělávání jsou na pracovišti v ZŠ Barvířská č. 30, kde je otevřena jedna třída pro 28 s celodenním provozem a také sportovním zázemím a na pracovišti v ZŠ Jos. Hory 1050, kde je nově otevřena třída pro 28 dětí s celodenním provozem.

Mateřská škola je jediná ve městě a její součástí je i školní jídelna. Provozní doba je přizpůsobená rodičům a to od 6.00 hodin do 16.00 hodin.

Rodiče, kteří mají klouzavou pracovní dobu, mohou děti přivádět později, dle dohody. Při nástupu dítěte do mateřské školy je možné, v rámci adaptace na nové prostředí, dohodnout přímo s paní učitelkou i pobyt rodiče ve třídě

Děti jsou přijímány zpravidla k začátku školního roku, dle volné kapacity školy i v průběhu roku. O zařazení dětí do MŠ rozhoduje dle zpracovaných kritérií ředitelka mateřské školy (viz příloha).

Naše mateřská škola je místem, kde se děti prostřednictvím hry učí a získávají zkušenosti společně s ostatními dětmi, kde učitelky pomocí nejrůznějšího materiálu a zkušeností umožní dětem, aby se rozvíjely podle svých potřeb, kde se dospělí (rodiče) poučí o vývoji dítěte a mezilidských vztazích vůbec. Mateřská škola je střediskem intenzivního styku a to nejen dětí mezi sebou, ale také dětí a dospělých. Mateřská škola je zařízením společensky orientované práce a tím neohraničeného učebního prostoru.

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace