MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

2. třída

Vyučující:Broučci

  • Zuzana Šmachová
  • Šárka Korešová

Asistentka pedagoga:

  • Bc. Aneta Vyhnánková

„Nejdůležitější pro nás je, jak se dítě ve školce cítí, zda je šťastné a jestli se do školky těší“.

Jsme heterogenní (smíšená) třída dětí a říkáme si „Broučci“. Každý z nás je originál, máme své přednosti i zvláštnosti. Společně se poznáváme, hrajeme si, cvičíme, tančíme, zpíváme, objevujeme a poznáváme krásy našeho nejbližšího prostředí, okolí i vzdáleného světa. Hrou a praktickými prožitkovými činnostmi zjišťujeme, jak to ve světě chodí. Na této cestě plné poznání nám pomáhají nejen paní učitelky, ale i pejsek Hafík, další kamarádi, paní školnice i rodiče.

Pro úspěšné vzdělávání používáme metodu „Dobrý začátek“. Tato metoda je zaměřena na sociální a emoční vývoj dětí, převážně když nastane problém v komunikaci, když nevíme, jak postupovat dál, aby došlo k nápravě. Pomáhá nám s různými potížemi a konflikty, které mezi dětmi vznikají. Předkládá nám, jak máme správně a intuitivně postupovat ve výchově a vzdělávání. Všímáme si chování a interakcí mezi dětmi, vnímáme své reakce na ně, reflektujeme a vyhodnocujeme své postupy.

Tato sociálně – emoční metoda přispívá k vývoji dítěte:

  1. sebepoznání
  2. sebeovládání
  3. sociální vědomí
  4. schopnost navazovat a udržovat vztahy
  5. odpovědné rozhodování

Dále se zaměřujeme na specifika související s úrovní motoriky, jazykového a psychického vývoje dítěte, na touhu po poznání, experimentujeme a objevujeme. Poznáváme všemi smysly. Učíme se orientaci v prostoru a čase, žijeme přítomností a situacemi, které jí naplňují. Klademe velký důraz na pohybové aktivity a obratnost.

Plánování a realizaci konkrétních vzdělávacích činností přizpůsobujeme možnostem a schopnostem dětí. Podle toho volíme metody a formy práce. Děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, často vyžadujeme opakování činností, potřebujeme pravidelné rituály. Třída je vybavena vhodnými hračkami a pomůckami pro děti ve věku od 2 let – 7 let.  Prostředí třídy poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Při výchově a vzdělávání proto stavíme na pravidelném denním režimu - dostatek času na realizaci činností, dostatku emoční podpory, činností, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeném podnětném prostředí, více klidu, více individuální péče (vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně), na srozumitelných, jednoduchých pravidlech a řádu.

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace