MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Metody a formy práce

Metody a formy práce

   Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností bude přizpůsobeno možnostem a schopnostem dětí. Podle toho volíme metody a formy práce. Děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály. Největší prostor musí být ponechán volné hře a pohybovým aktivitám.

   Ve třídě budeme postupně tvořit společně s dětmi pravidla soužití ve třídě, na základě vlastních prožitků a zkušeností.  Pravidla nám pomohou získat jistotu, řád a předvídatelnost věcí a my se pak ve třídě budeme cítit v bezpečí.

    Zjistíme, co kdo z nás dovede, co mu jde lépe a co se mu ještě nedaří, ale i to, že když spojíme síly dohromady, dokážeme společně postavit i to, co bychom sami ještě nedokázali, a jít na zahradu dřív, pokud si v šatně pomůžeme. Tak se nám bude dařit společná hra a tvoření, budeme se radovat, růst a rozvíjet se po všech stránkách.

   Volíme osobnostní přístup učitelek ke každému dítěti, náš pedagogický styl a přístup je založen na respektování individuálních potřeb dítěte a na vytváření bezpečného „domácího“ prostředí. Přístup k dětem je založen na vzájemné úctě a respektu. Děti mají možnost o sobě více rozhodovat, uvědomovat si své potřeby, ale současně své chování sladit s potřebami třídy a kamarádů.

Třída „Koťata se nachází ve druhém patře nového pavilonu Mateřské školy. Ve třídě je velká herna a samostatná ložnice, které jsme využili pro tvorbu center aktivit. Centra jsou součástí projektu „Začít spolu“, jehož prvky jsme se rozhodli realizovat. Tento vzdělávací program je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání pro děti.

V pobytu venku zajistíme využívání odpovídajícího zahradního vybavení školy (průlezky, skluzavky a další prvky) vzhledem k věku dětí.