MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání a plánování činností v mateřské škole vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem.

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Při výchově a vzdělávání proto stavíme na pravidelném denním režimu, dostatku emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeném podnětném prostředí a činnosti, více klidu (prostor k odpočinku během dne), více individuální péče (vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně), na srozumitelných a jednoduchých pravidlech a řádu.

Při práci s dětmi se řídíme těmito výchovnými a vzdělávacími zásadami a principy a uplatňujeme pedagogický styl:

 • učit na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím činností
 • učení probíhá spontánně, stavíme na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci, s využitím dětské tvořivé hry jako nejvhodnější metody
 • dítě se učí vždy a všude, je vnímavé a otevřené, je ovlivňováno vším, co se kolem děje, pedagog využívá spontánně vzniklých situací způsobem, který je pro dítě smysluplný, přínosný a užitečný
 • sociální zřetel – předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace obdobím klíčovým
 • každé dítě je jedinečná bytost – má právo rozvíjet se a učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem
 • obsah vzdělávání vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají, zasahuje celou dětskou osobnost, přináší dětem nejen zkušenosti a poznatky, ale také rozvíjí jejich tvořivost a fantazii, dítě tak získává praktické dovednosti, rozvíjí fyzické i psychické schopnosti, učí se vnímat a přijímat lidské a morální hodnoty, přijímá a zaujímá postoje k sobě i ke svému okolí, učí se žít ve společenství s ostatními

Paní učitelky:

 • respektují osobnost každého dítěte, mají o děti zájem a vyzařují cit pro dítě, kterému se snaží co nejvíce přiblížit a dovedou s ním navázat přátelské vztahy, stávají se pro dítě oporou
 • jsou empatické k dětské potřebě bezpečí, lásky, úcty, podporují vztah dítěte k jeho vlastní rodině
 • projevují předvídavost, střeží dítě před neadekvátní mírou nebezpečí či nároků, znají a provádí rituály, které dítěti navozují pocit bezpečí, a naopak se vyvarují činností, které dítě od pobytu v MŠ odrazují
 • jednají vždy v zájmu dítěte, spolupracují s rodinou a s ostatními institucemi, které mohou rozvoji dítěte napomáhat
 • rodičům poskytují odborné rady, řeší vzniklé problémy s profesionalitou a citem, působí na rodiče v duchu zdravého životního stylu v přístupu k dětem
 • děti chválí a chválí, říkají jim, jak jsou skvělé a chytré, a oni pak jsou, dbají na vyváženost spontánních a řízených aktivit, vzájemně provázaných a vyvážených, přímo či nepřímo motivovaných, styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • jsou k dětem nekonečně trpělivé, co dítě nepochopí dnes, pochopí zítra, nebo za půl roku, nebo vůbec ne, proto však není zavržení hodné, neironizují děti, dopřávají každému dítěti radost z úspěchu, každému, a alespoň jedenkrát denně
 • bojují proti stereotypní práci a nudě, aby se děti na setkání s nimi těšily, a aby je to se svými učitelkami bavilo, využívají pružně situačního učení, které poskytuje dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl
 • váží si dětí a respektují je, berou je jako své partnery a přátele, se kterými se dobře cítí a vzájemně se obohacují, nechají je vždy vyjádřit svůj názor
 • hodnotí jen to, co děti umí, ne to, co je ještě nenaučily, každý má právo dělat chyby a chyba je příležitost naučit se něco dobře, dítě provází na jejich cestě za poznáním, probouzí v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, v žádném případě je neúkolují, poskytuje dětem širokou škálu různých aktivit a nabízí hlubší prožitek, obsah vzdělávání v podobě integrovaných tematických bloků vychází ze života dětí, v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, je smysluplný, zajímavý a užitečný

 

Třídy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace