MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

7. třída

Vyučující:Sluníčka

  • Jana Pospíchalová
  • Eva Lenikusová

Naše třída Sluníčka je umístěna v ul. Barvířská v 1. poschodí budovy ZŠ. Třída je prostorná a  slunná, prostory jsou plně dostačující k dětským aktivitám. Vybavení nábytkem i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny věku předškolních dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné, splňují vysoké nároky na estetiku prostředí.

Třída je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky, které odpovídají věku i počtu dětí. Toto je průběžně doplňováno a obměňovány.

Do třídy dochází 26 dětí ve věku 2,5 – 6 let, provoz třídy je 6.00 – 16.00 hod.

Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a kooperativním učení.

Hlavní činností je hra – tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, taneční, didaktická ve formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní.

Připravujeme podmínky tak, aby byly děti v MŠ spokojené, respektujeme individuální potřeby dětí, omezujeme stres a spěch. Děti mají příležitost vyjádřit svůj názor, samostatně se rozhodovat, jsou vedeny k samostatnosti, odpovědnosti za své jednání a konání.

Důležitá je i příprava předškolních děti na vstup do ZŠ. Děti mají svá portfolia, do kterých si ukládají úkoly, často jim dáváme samostatnou práci, u které musí přemýšlet a najít řešení.

Usilujeme o rozvoj osobnosti dítěte přirozenou, nenásilnou cestou, svět plný her, radostnou atmosféru, důvěru, bezpečí a porozumění mezi dítětem, učitelkou, zaměstnanci a rodiči.

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace