MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

7. třída

Vyučující:Sluníčka

 • Bc. Ivana Herkner
 • Eva Lenikusová

Asistentka pedagoga:

 • Pavla Švecová

O NAŠÍ TŘÍDĚ

Jsme třída sluníček. Naše třída je umístěna v ul. Barvířská v 1. poschodí budovy ZŠ. 

Tak, jako nás sluníčko na obloze provází každým dnem i ročním obdobím, přináší radost a dobrou náladu, tak věříme, že si kus sluníčka a radosti přeneseme i k nám do třídy. Přejeme si být dětem respektujícími partnery a zároveň průvodci v každodenních činnostech, které chceme co nejvíce prozářit radostí z poznávání a nadšením z objevování.
 

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SE ZAMĚŘÍME NA:

 • adaptaci nových dětí v prostředí mateřské školy.  Děti se budou postupně seznamovat s pravidly a režimem třídy. Budeme podporovat rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků u všech dětí.
 • Environmentální výchovu – jednoduše řečeno – budeme poznávat přírodu a naše krásné okolí, a to všemi smysly.
 • zdravotní výchovu a péči o své tělo – mezi pohybové činnosti zařadíme prvky jógy, ale také dechová a relaxační cvičení. Budeme navštěvovat tělocvičny (Barvířská i Josefa Hory), hřiště. Pro pobyt venku budeme hojně využívat lesíčky, okolní rybníky, parčíky a louky, kterých je v naší blízkosti nespočet.
 • v rámci artefiletiky budeme poznávat své emoce, sebe samé, ale i sebe navzájem, a to prostřednictvím barev a různorodých výtvarných technik
 • rozvoj řeči v rámci prevence logopedických vad

 

DALŠÍ AKTIVITY

Samozřejmostí je, že si budeme zpívat, hrát, tvořit a tancovat. Zařadíme krátké i delší poznávací výlety. Budeme pokračovat v projektu „Putovní knížka“, zapojíme se do projektu Celé Česko čte dětem.
Velmi důležitá je pro nás i spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra. Máme totiž společný cíl: Docílit toho, aby se děti všestranně rozvíjely, měly kladný vztah k okolí, ale také k sobě samým, byly zvídavé a především šťastné.

Náš třídní vzdělávací plán s názvem „Cesta za pokladem“ vychází ze Školního vzdělávacího programu „Louka plná kytiček“, který je rozdělen do šesti integrovaných bloků:

 1. „Když je školka plná dětí, jako louka plná květin“
 2. „Když příroda dává dary“
 3. „Když padají první vločky“
 4. „Když je venku velká zima“
 5. „Když se příroda probouzí“
 6. „Když léto ťuká na dveře“

V průběhu celého školního roku budeme objevovat dary přírody, krásy okolí, budeme objevovat sami sebe a své možnosti a zároveň budeme mít velký cíl – najít „Velký poklad“. Ten samozřejmě díky indiciím, posbíraným v průběhu celého školního roku, najdeme v náležitě krásné podobě. Nicméně skrytý význam celého hledání tkví v tom, že tím největším pokladem pro nás bude, pokud budeme šťastní, pokud budeme mít kamarády, pokud budeme chodit rádi do školky, a pokud se ve školním roce naučíme novým dovednostem a rozvineme své potenciály. Zmiňované indicie budeme získávat od rozličných bytostí, které se pojí k daným ročním dobám. Na podzim to bude Skřítek Podzimníček, v zimě Ledová královna, na jaře skřítek Medovníček a před prázdninami Květinová víla. V rámci tohoto třídního plánu se také přirozeně zaměříme na roční doby a vše, co je s nimi spojené, a to prostřednictvím pohádek, her, poznávacích výletů do přírody a okolí a především skrze vlastní prožitek.

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace