MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Co je důležité pro děti?

Co vaše děti do mateřské školy potřebují:

 • porcelánový hrníček na pitný režim,
 • bačkorky s pevnou patou,
 • pohodlné oblečení do třídy,
 • pro celodenní docházku pyžamo,
 • každý den čistý kapesník nebo balení papírových kapesníčků na pobyt venku,
 • box papírových kapesníků do třídy,
 • rezervní prádlo na převlečení,
 • na pobyt venku oblečení (např. starší teplákovou soupravu, ..)

Jak bychom měli postupovat při adaptaci dítěte na mateřskou školu.

Co by bylo dobré, aby věděly a uměly Vaše děti

Dítě poprvé opouští jemu důvěrné prostředí a musí se postupně vyrovnat se spoustou úkolů. Vyznat se ve skupině, najít si svoji pozici, budovat svoji identitu, poznat, že všechny hračky nejsou jenom jeho, kontaktovat se s novými dětmi, poznat nová pravidla soužití. To na něj klade velké nároky, které musí ono i jeho okolí zvládnout.

Dítě by při vstupu do mateřské školy mělo být schopno využívat dříve osvojené poznatky a zkušenosti v nových situacích. Všechny dovednosti, které si děti s sebou do mateřské školy přináší, usnadňují jejich adaptaci a tím zmenšují stres, zvyšují pravděpodobnost úspěchu a zvyšují pozitivní sebeocenění dítěte.

Pro dítě by bylo dobré, aby:

 • netrpělo separační úzkostí, bylo schopno strávit alespoň část dne bez matky, aby byl ukončen proces separace
 • mělo možnost setkávat se s jinými dětmi, sledovat jejich hry, těšit se z jejich přítomnosti
 • mělo možnost návštěv v jiných rodinách, později i samostatně s jídlem a přespáním, a tak mohlo vypozorovat jiné výchovné přístupy
 • mělo možnost přicházet do styku s jinými, pro dítě cizími osobami
 • přirozeným způsobem dodržovalo základní hygienická pravidla, udržovalo čistotu a regulovalo své potřeby (pokud se nejedná o dítě s postižením, mělo by být bez plenek!)
 • se umělo z větší části samo svléknout a obléknout, nebo alespoň s učitelkou spolupracovat
 • umělo si poradit s malým problémem nebo požádat dospělého o pomoc
 • bylo schopné reagovat na učitelku, zpozornět, když na něj mluví, rozumělo jednoduchým slovním pokynům.

A především, aby:

 • se těšilo na děti a paní učitelku, nebo bylo alespoň přiměřeně zvědavé
 • si bylo jisté návratem rodičů (dítě si sliby dobře pamatuje a těžko snáší, když je tomu jinak)
 • si bylo jisté, že mateřská škola je bezpečné místo a že děti se na něj těší.

Doporučení pro rodiče, Neboli jak byste mohli usnadnit vstup vašeho dítěte do mateřské školy:

 • využijte Dne otevřených dveří, přijďte na návštěvu
 • ještě před zápisem si získejte informace o mateřské škole, (zeptejte se ostatních rodičů na jejich zkušenosti)
 • zjistěte si jaké je klima školy, (měli byste vědět, že velký počet aktivit a kroužků ještě neznamená dobrou mateřskou školu, důležité je, jak se v ní cítí děti ale i ti, co v ní pracují)
 • naplánujte si procházky do okolí mateřské školy (je dobré sledovat děti při jejich hrách, chování učitelek při práci s dětmi)
 • využijte období od zápisu do nástupu k náhodným návštěvám mateřské školy, (třeba ve chvílích, kdy je v mateřské škole méně dětí, aby se dítě nezaleklo velké skupiny dětí, hlučného a nepřehledného prostředí)
 • bývá užitečné kontaktovat dítě s novými kamarády, na které se bude do mateřské školy těšit
 • pro vaše dítě je dobré, když s ním budete povídat o tom, jaké to v mateřské škole je, co se tam dělá a jak jste vy sami do mateřské školy rádi chodili
 • nikdy byste neměli dítě mateřskou školou strašit, (říkat mu: „…budeš-li mě doma zlobit, dám tě do školky…“, takové dítě vnímá mateřskou školu jako trest a trestu se přirozeně brání)
 • pro dítě je přínosné, když dokáže trávit svůj čas bez vaší přítomnosti, v jiném prostředí, třeba i přes noc
 • nepřetěžujte dítě svými nároky s odůvodněním nástupu do mateřské školy
 • pokud chcete, aby se vaše dítě cítilo úspěšné a soběstačné, přirozenou cestou se zaměřte na jeho sebeobsluhu, samostatnost a dodržování základních pravidel
 • promyslete, zda by nebylo užitečné sdělit učitelkám některé informace o zvycích a zvláštnostech dítěte
 • pro děti je přínosné, pokud do třídy nenastoupí všechny nové děti najednou, je dobré se domluvit s učitelkami, aby jim mohly poskytnou přiměřenou podporu
 • využijte možnosti postupné adaptace a pokud je to možné, naplánujte si nástup do práce až po jejím ukončení (počítejte s tím, že adaptační fáze můžete využít až dnem přijetí vašeho dítěte to mateřské školy)
 • je dobré vědět, že časové fáze adaptace mohu být přibližně tři: 1. do svačiny, 2. do oběda, 3. celodenní pobyt
 • využijte možnosti vstupovat se svými dětmi do třídy, případně s nimi strávit čas v mateřské škole společně; nenarušujte, prosím, činnost třídy
 • pokud máte jakékoliv pochyby o projevech vašeho dítěte, nebo o jeho pobytu mezi dětmi, ptejte se učitelek, společně jistě najdete řešení ve prospěch dítěte
 • je možné, že se vám bude zpočátku po vašem dítěti stýskat, ale vězte, že děti, které do mateřské školy v tomto období nechodí, jsou hodně ochuzeny
 • nejlepší bude, pokud z vás vaše dítě vycítí vaši důvěru v učitelky a jejich profesionální přístup.

Podpora dítěte rodinou

Během adaptace do mateřské školy se může dítě projevovat různými způsoby je sklíčené, častěji pláče, přání zůstat doma zatěžuje vztah mezi dítětem a matkou, důvěra v matčinu lásku je otřesena, projevuje se zdánlivá regrese chování. Rodina si přeje, aby se dítě v mateřské škole cítilo dobře, je citlivější, může dojít k dočasnému zhoršení vztahů mezi rodičem a dítětem.

Je dobré děti podpořit a dám jim najevo, jak jsou šikovné, povzbudit je a ocenit jejich samostatnost, protože: „Potřeba úspěchu a uznání je přirozenou lidskou potřebou každého člověka, dospělého i dítěte.“ (Kopřiva, P., Respektovat a být respektován, str. 161) Rodina může dítě podporovat a vytvořit si svoji vlastní tradici, jak dítě do nového školního společenství uvádět. Splnit mu malé přání v prvním týdnu (nové oblečení), zajímat se o vyprávění prvních příhod ze školky, aby vstup byl zážitkem. Uspořádat malou oslavu: „Hurá, to nám ten Jiřík vyrostl, už chodí do školky. A všichni se tam na něj těší a mají ho rádi.“ = pozitivní přijetí.

Rodiče by měli podporovat dětská přátelství, umožňovat dětem, aby se navštěvovaly i doma, aby se na sebe těšily. Po delší době je dítě samostatnější, více nezávislé, pozná nové formy výchovy, rozšiřuje si repertoár chování, napodobuje velké děti. Dovednosti získané při styku s jinými dětmi mohou mít vliv i na sourozenecké vztahy cítí se větší a chová se dominantněji, starostlivěji nebo více ochranářsky.

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

Na základě situační analýzy Českého výboru pro Unicef nazvané „Děti v České republice“ vzniklo následující dvacatero vzkazů. Výsledky jsou velice zajímavé a mohou Vám v mnohém napovědět jak se správně stavět k chování vašich dětí. Věříme že Vám dvacatero bude dobrým pomocníkem. Dvacatero vzkazů (PDF)

Práva dětí

Listina základních práv dítěte. Práva dětí (aktualizace 22. 10. 2014)

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19
1
20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30
1
1 2 3 4 5

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace