MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Zaměření kytiček

Jak to u nás chodí?

 • Provoz naší třídy je od 6:00 do 16:00. Vstup do budovy školy je hlavními dveřmi základní školy v Třešti, pomocí čipu, který rodiče obdrží při nástupu do třídy. Při příchodu si děti svojí značkou vyznačí, zda jsou domů po obědě nebo po spaní.
 • Rodiče k nám mohou kdykoliv (prosíme o nevstupování v době řízených činností, pokud nás chcete navštívit na delší dobu, domluvte se předem. Rodiče jsou nenápadní pozorovatelé, nezasahují do dění ve třídě.)
 • Rodiče informujeme o průběhu i výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím nástěnek i denních konzultací, pomocí fotek v aplikaci Twigsee. Mateřská škola navazuje na výchovu v rodině, doplňuje ji. Každé pololetí a na konci roku mohou rodiče využít konzultační hodiny. Nejlépe je řešit vše okamžitě, prosíme, ptejte se dle aktuální potřeby.
 • Rodiče jsou povinni dbát o zdraví dítěte a zodpovídají za to, že do MŠ vodí dítě zdravé, bez příznaků možného infekčního onemocnění (rýma, kašel, zánět spojivek, průjmy, žaludeční obtíže, vši atd.)
 • Scházení dětí ráno je od 6:00 do 8:00. Pokud dítě nejde do školky, je nutné dítě řádně omluvit. Strava se odhlašuje do sedmi třiceti pomocí aplikace Twigsee. Neomluvená strava je zaúčtována.
 • Volné hry dětí probíhají v průběhu celého dne, učitelka je aktivním pozorovatelem, pomocí bočního vedení hru dětí rozvíjí. V dopoledních hodinách jsou do her zařazovány řízené činnosti s dětmi, proto nejvíce prostoru pro volnou hru mají děti do osmi hodin ráno a po odpoledním odpočinku.
 • Hračku z domova, nejlépe plyšáčka si k nám děti smějí nosit, je to jejich spojení s domovem a s rodinou. Musí si však pamatovat, kde ji mají. Mateřská škola neručí za její případné poškození nebo ztrátu. Pokud není hračka k nalezení před odchodem dětí domů, najde si ji dítě další den.
 • Tělovýchovné chvilky a cvičení jsou zařazovány během dopoledne, velmi často jsou součástí pobytu venku. Cvičíme v tělocvičně základní školy, aktivně si vyhledáváme volné hodiny, abychom měli pohybu co nejvíce.
 • Řízené činnosti – společné hry u nás probíhají v průběhu celého dne. Využíváme různé organizační formy a vhodné výukové metody pro předškolní děti (prožitkové učení, učení hrou, badatelskou výuku, práci ve skupinách…)
 • Pobyt venku je pravidelný, chodíme ven téměř za každého počasí, mimo velmi silného větru a mrazu pod -10 stupňů celsia. Pobyt venku je zaměřený na pohybové aktivity. Přibližně jedenkrát za čtrnáct dní je delší vycházka s větší fyzickou zátěží pro děti. Co nejvíce využíváme přírodní zahradu. Její nerovný terén rozvíjí pohybové dovednosti dětí, je zde velké množství rostlin, keřů a stromů. Zahrada se proměňuje v závislosti na počasí a ročním období. Dětem umožňujeme hry s vodou, blátem, klacíky, sbírání přírodnin, tvoření sbírek.
 • Stolujeme a stravujeme zpravidla společně, někdy využíváme průběžnou svačinu. Malé děti mají jídlo nachystané, na stolku jsou nakrájené různě velké kousky svačiny, děti se učí rozhodnout, co a kolik sní, mohou ovlivnit množství pití. Ostatní děti si chystají svačinu samy. U oběda mají děti možnost určit si množství jídla. Děti do jídla nenutíme, děti se učí odhadnout své možnosti, neznámá jídla nejprve ochutnají, potom se rozhodnou, kolik snědí. Chceme, aby se děti chovaly k jídlu jako k hodnotě a zbytečně stravu nevyhazovaly. O jídle nemluvíme škaredě, co jednomu nechutná mají rády ostatní děti. Učí se ohleduplnosti k ostatním.
 • Na pitný režim mají děti vlastní hrneček. Čaj a voda je k dispozici celý den formou samoobslužného systému.
 • Seznamování s anglickým jazykem probíhá soustředěnou chvilkou jednou za týden a pak nenápadně během dne při různých činnostech. Našim záměrem je zprostředkovat dětem příležitosti k aktivnímu poslechu cizího jazyka.
 • Odpolední odpočinek je v čase zhruba od 12:30 do 14:00. Odpočívat jdeme všichni společně, část času určeného pro odpočinek je věnován čtení, vyprávění, zpěvu apod. Děti, které neusnou vstávají dříve a hrají si ve třídě, v tomto čase zařazujeme grafomotorické cviky pro předškoláky a práci s tabulí splněných úkolů, přípravu do školy (musíme ale respektovat, že ostatní děti spí a nesmíme je rušit)
 • Odpolední činnosti u nás jsou zájmové, dle volby dětí, hrajeme si, zpíváme, kreslíme, sportujeme ve třídě, případně na zahradě. Jednou do týdne zařazujeme dobrovolné hraní na flétny.
 • O mimořádných dnech a akcích, jako jsou návštěvy kulturních a sportovních akcí, výlety apod., jsou rodiče včas informováni prostřednictvím učitelek, dětí, nástěnky nebo aplikace Twigsee.
 • Rituály, tradice, obřady, svátky. Při narozeninách si oslavenec prožije krátký slavnostní rituál. K slavnostnímu pohoštění dětí preferujeme ovoce (sušené nebo čerstvé), zeleninu nebo jiné zajímavé a přitom finančně nenáročné „dobroty“. Děti mohou něco s rodiči upéci. Toto se nám dlouhodobě příliš nedaří, děti stále nosí bonbony. To neradi vidíme, cukr je nezdravý, někteří rodiče si to nepřejí. Pokud není zbytí, tak prosíme o bonbóny želatinové.
 • Distanční výuka – v případě karantény více předškolních dětí jsme připraveni děti „vyučovat“ na dálku. Způsob nastavíme podle možností rodičů.

 

Pravidla třídy:

Říkáme si s dětmi:

 • vše co dělám, nesmí nikoho bolet (mě, kamaráda, paní učitelku, paní školnici, paní kuchařku, hračky, věci, přírodu…)
 • mluvíme krátkou řečí a jenom jeden (nekřičíme)
 • všechny věci a hračky mají svoje místo (podle značek)
 • pomáháme si

Další nepsaná pravidla:

 • umíme se rozdělit, ale také respektujeme osobní vlastnictví druhých (o hračky, pomůcky…) O své hračce si děti samy rozhodnou, zda ji půjčí nebo ne.
 • svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého
 • chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali oni ke mně
 • hezky se oslovujeme (jménem), vítáme a loučíme se s druhými, mluvíme slušně
 • když něco potřebuji, slušně o to požádám
 • můžeme požádat o pomoc starší děti či dospělé
 • neberu si nic, co mi nepatří
 • Nemusím být s každým kamarád, ale patříme do jedné třídy a učíme se spolu vycházet., dohodneme se bez hádek, hledáme řešení.
 • když je mi něco nepříjemné, řeknu to
 • každý něco umí, všichni jsme důležití
 • vážíme si práce druhých
 • vodu v koupelně pouštíme „na provázek“, pokud nastříkám na podlahu, použiji hadr.

            

Pravidla pro stravování:

 • děti jsou vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • jídlo jíst nemusím (stačí ochutnat), ale nesmím o něm ošklivě mluvit (paní kuchařce je to líto a ostatním to bere chuť k jídlu)
 • co si nandám na talíř, to se snažím sníst (proto si raději dáme málo a pak si přidáme)

 

Pravidla pro práci s pomůckami:

 • každá má svůj cíl, kterého se snažím dosáhnout
 • každá pomůcka má své místo, udržujeme pořádek a řád

Prostory třídy:

 • třída je dostatečně prostorná, vybavena vhodným nábytkem, který umožňuje přehledné uspořádání třídy,
 • ve třídě je vybudován prostor na metodické zásobníky, portfolia dětí, 
 • součástí třídy je stálá lehárna
 • ve třídě je po celý den k dispozici pitný režim pro děti
 • děti mají volný přístup k tělocvičnému náčiní, které by bylo vhodné doplnit
 • třída je rozdělena na pracovní a herní koutky, je zde vytvořen systém k ukládání pomůcek
 • na zdi chodbičky je magnetický pruh, pro bezděčné učení dětí, manipulaci s obrázky, schémata, cvičení grafomotoriky, tabulka k vyjádření emocí

 

Hračky a pomůcky:

 • hračky a pomůcky mají své místo, jsou v dosahu dětí
 • nabídku her vhodně doplňují Montessori pomůcky
 • vedeme děti k respektování hracích koutků, tak aby si navzájem nepřekážely při hrách, svou hru rozvíjely a dokončily
 • postupně obohacujeme dětskou dílnu
 • ve třídě je velká Polykarpova stavebnice, balanční kruh, volně přístupné cvičební pomůcky, dětské hudební nástroje

 

Ve třídě se nachází koutky:

 • tvoření a modelování
 • koutek s dřevěnými kostkami
 • kuchyňka, kadeřnictví a obchod
 • místo na protažení a pohybové aktivity dětí
 • děti si mohou hrát s pískem
 • koutek živé přírody
 • ve třídě je klavír a hudební koutek
 • koutek s dětskou knihovnou
 • dětská dílna
 • pokusy, vodní hrátky a dětská dílna

 

Sociální zařízení pro děti

 • odpovídá hygienickým normám

 

Šatna dětí

 • nachází se ve druhém patře budovy,
 • šatna je zařízena dětskými skříňkami, barevně sladěná
 • je menších rozměrů,

 

Zázemí pro paní učitelky

 • toaleta je součástí sociálního zařízení pro děti, šatna pro pedagogy chybí, sdílíme ji s dětmi

Venkovní prostory

 • využíváme přírodní zahradu základní školy, která dětem poskytuje zajímavý terén se spoustou přírodních zákoutí, je zde altánek s pracovními stoly, ohniště
 • na zahradě lze provádět pokusy, pozorování, další vlastní činnosti, děti mohou pozorovat změny v přírodě.
 • na přírodní zahradě využíváme nové pískoviště, máme k dispozici domeček
 • v okolí školy je areál fotbalového hřiště, lesíček, rybník, pole a louky

 

Kuchyňka pro vydávání stravy

 • odpovídá požadavkům hygieny,
 • je zde malá lednička pro uchování potravin, vařič na vaření čaje, horkovzdušná a mikrovlnná trouba

 

Chodba naší třídy:

 • chodba je součástí základní školy, s dětmi, které se zde pohybují máme velmi dobré zkušenosti
 • na chodbě je prostor na prezentaci naší práce
 • na stejném podlaží se nachází hudební a divadelní sál, který občas využíváme (tak jako ostatní prostory školy)

Vzdělávací proces

 

Atmosféra třídy a pedagogické principy

 • snažíme se o klidné vedení s úctou k osobnosti dítěte
 • chceme, aby se děti cítily bezpečně, jen tak se mohou rozvíjet

 

Z čeho vychází třídní vzdělávací plán

 • ze zájmů učitelek a dětí, nápadů rodičů
 • základem je respektování pyramidy potřeb
 • snažíme se o dlouhodobější témata, jde nám o procvičení látky, pochopení informací v souvislostech
 • učitelky společně plánují integrované bloky, na tvorbě obsahu jednotlivých týdnů se střídají
 • využíváme individuálních, skupinových i frontálních forem práce,
 • klasické metody práce kombinujeme s novými (problémové vyučování, badatelská výuka, řešení problémů, vzdělávání prožitkem, přirozeného důsledku, individuální učení založené na osobnostních rozdílech, činnostní učení, badatelská výuka)
 • respektujeme vzdělávací styl dítěte
 • využíváme Gardenerovu teorii vícečetných inteligencí
 • rozvíjíme pregramotnosti dětí (viz příloha TVP)
 • směřujeme k osvojování klíčových kompetencí (viz příloha TVP)
 • IVP - pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami tvoříme na základě zprávy z SPC
 • Pro děti s odkladem školní docházky zpracováváme plán podpory, jedenkrát týdně organizujeme edukativní skupinky.

 

Dále :

 • přirozená dětská hra je základní a nejdůležitější činnost dětí, dbáme, aby jí měly děti dostatek
 • logopedická prevence pro podporu rozvoje řeči, důležitý je aktivní přístup rodičů, kterým při jejich zájmu poskytujeme vedení
 • pravidelné cvičení v tělocvičně, delší vycházky – podpora hrubé motoriky, otužování a prevence nemocí
 • metody a prvky dramatické výchovy – bude zaměřena na prožitek, osobnostně sociální rozvoj a relaxaci
 • práce s pomůckami – bude organizována pro všechny děti, ve zvýšené míře pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, zaměříme se na rozvoj smyslů, jemné a hrubé motoriky, rozvoj řeči

 

Spolupracujeme s:

 • SPC Jihlava – integrované děti, průběžné konzultace o dětech, logopedická prevence
 • knihovna – návštěvy v knihovně a besedy pro děti
 • Základní škola v Třešti – vzájemné návštěvy dětí v ZŠ a MŠ, tělocvična školy, využívání hřišť, přírodní zahrady a dalších potřebných prostor školy, návštěva v hodinách, využívání odborných učeben, základní škola naši třídu využívá při akcích, které se konají v divadelním sále – mimo provoz školy, vaření kávy, podání občerstvení
 • ZUŠ – výchovné koncerty
 • Sokolem – nabídka víkendových tvoření a her pro děti, divadelní pohádky
 • městem Třešť – zdobení vánočních stromečků
 • DDM – výtvarné výstavy – Velikonoce, Vánoce, loutkové divadlo
 • Plaveckou školou Jihlava
 • Děti do bruslí - Telč

 

Spoluúčast rodičů:

 • exkurze do zaměstnání rodičů, návštěvy domů
 • pomoc při opravě drobností (hraček)
 • materiální výpomoc
 • vzájemné diskuse, spoluúčast na tvorbě programu pro děti
 • sponzorské dary vítáme
 • po domluvě možnost pobytu rodičů ve třídě, nenarušovat (adaptace)

 

Co připravujeme během roku (realizace podle možností):

 • třídní schůzka
 • podzimní tvoření
 • montessori odpoledne pro rodiče
 • opékání špekáčků
 • vánoční zpívání pro rodiče a děti
 • oslavu Dne matek, dětí a rodin
 • spaní v mateřské škole,
 • plavání a bruslení pro předškolní děti
 • vystoupení na akademii školy
 • vystoupení na posledním zvonění
 • výlety (nádraží v Hodicích, JZD, vycházka k Jelenovi, ranč v Bezděkově)
 • společná setkání s dětmi z MŠ Telč nebo Krahulčí
 • návštěvu Horáckého divadla Jihlava
 • poznávání krás našeho města a okolí
 • hospodářská stavení a farmy
 • pouštění draků

 

Způsob komunikace s rodiči:

 • denně při předávání dětí ve třídě
 • rodiče si mohou domluvit schůzku nebo individuální pohovor
 • ve třídě je portfolio dětí
 • výstavy výrobků na chodbě školy
 • informace na nástěnce v šatně
 • omlouvání dětí prostřednictvím telefonu
 • na webových stránkách školy
 • aplikace Twigsee

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace