MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

Zaměření kytiček

Letošním třídním vzdělávacím programem nás budou doprovázet různé zajímavé knihy, texty a příběhy. Zaměříme se především na seznámení, stmelení a společné soužití naší třídy po nástupu nových dětí a dětí, které nechodily z důvodu Covid 19. V socializaci dětí a ve funkční prosociálně vyladěné skupině dětí i učitelek spatřujeme základ předškolního vzdělávání.

Zařazujeme:

 • práci s tabulí splněných úkolů (předškoláci)
 • práci s pomůckami na principech Marie Montessori,
 • environmentální výchovu – učení se venku,
 • práci s přírodninami,
 • činnosti vedoucí k samostatnosti dětí,
 • rozvojem smyslů, vnímání a koordinace připravujeme děti pro vstup do školy,
 • hru na flétny,
 • logopedickou prevenci
 • seznamování s anglickým jazykem
 • koutek živé přírody, terárium, akvárium,
 • prosociální činnosti,
 • pohyb – dlouhé pobyty venku a svobodný pohyb dětí, cvičení v tělocvičně, delší vycházky, plavání, bruslení
 • práci s písní a hudbou, využíváme klavír, kytaru a dětské hudební nástroje

Další informace

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace