MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

...aneb táto, proč má to auto maják?

V naší školce se snažíme dětem nabízet netradiční prožitkové aktivity a brát je na místa, na která se s rodiči jen tak nedostanou. Jsme velká školka a tak o nápady není nouze. Děti jsou kreativní a na spoustu nápadů nás přivedou samy.

Pokládáme za důležité, aby děti poznaly co nejširší škálu povolání a profesí, rozšiřujeme jejich obzory a znalosti. Ať už jde o návštěvu statku či projížďku lokomotivou.

Všechny aktivity směřují k uspokojování potřeb dětí, protože spokojené a šťastné dítě lépe přijímá poznatky a dobře rozvíjí nejen svou osobnost, ale také sebedůvěru a vytváří si optimistický, vstřícný postoj ke světu.

Mami, co ještě mohu ve školce vidět?

Bazén, tělocvičnu, včelaře, divadlo, kostel, cvičené psy, betlémy, muzea, klauny, zoologickou zahradu, kouzelníky…

Je toho skutečně hodně a nebráníme se žádným novým nápadům.

Plavání

Tato nadstandardní aktivita pro starší děti probíhá každoročně, je hrazená rodiči v hotovosti a je dobrovolná. Plavecký výcvik probíhá ve dvou skupinách již několik let, na bazénu Rošického v Jihlavě. Kurz bude probíhat od 25.4.2023 do 27.6.2023. Cena bude upřesněna podle aktuálního počtu přihlášených dětí.

Výuka probíhá 1x týdně 45 minut. Výuku plavání vedou profesionální učitelé či učitelky s použitím nejnovější metodiky a moderních vyučovacích pomůcek.

Cílem výuky je seznámit děti hravou formou s vodním prostředím (potápění, dýchání do vody, splývání v obou polohách, procvičování určitých prvků plavecké dovednosti). U dětí, které projdou plaveckým kurzem, jsou viditelné výsledky.