MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

5. třída

Vyučující:Šnečci

 • Klára Zamazalová, DiS.
 • Mgr. Jana Pokorná

Asistentka pedagoga:

 • Iryna Pohorielova

Motto naší třídy: „To jsem ještě nikdy nedělala, to mi určitě půjde.“ - Pipi Dlouhá Punčocha

TVP: Pohádkový rok 

Jsme třída plná veselých dětí a říkáme si ŠNEČCI.  

Celým rokem nás budou provázet pohádky, které nás naučí, že každý z nás není stejný, ale vzájemně se doplňujeme a tvoříme tak nepostradatelnou část naší třídy. Jako každá pohádka má své charakteristické rysy, tak i my si vytvoříme vlastní pravidla, díky kterým se budeme cítit bezpečně a do školky se budeme těšit.  

Pohádky nás budou motivovat, abychom se nebály komunikovat, sdělovat své prožitky, přiznat chybu nebo si říci o pomoc.  Společně se vydáme na dobrodružnou celoroční cestu plnou kamarádů z pohádek, kteří si dokáží poradit s každou překážkou ale i špatnou náladou. Věříme, bude plná radosti, nápadů, zážitků, ale i poučení. 

 

S dětmi se věnujeme: 

 • lokomoci – cvičení s náčiním 

 • hudebním a pohybovým dovednostem 

 • logopedic prevenci – hra na flétnu, říkadla, dechová cvičení, … 

 • výtvarným činnostem – využití nových netradičních materiálů 

 • zdravotním cvičením – péče o tělesné a duševní zdraví 

 • základům anglického jazyka – hry, písničky, říkadla 

 • prosociálním činnostem – poznávání svých emocí a vedení dětí k empatii 

 • práci s keramickou hlínou 

 • tvůrčí dramatice 

 

 

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace