MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

3. třída

Vyučující:Krtci

 • Lucie Svobodová, DiS.
 • Jitka Šebestová

Asistentka pedagoga:

 • Alena Duničková

Motto: „Co znamená být učitelem v mateřské škole? Je to radost, pocit naplněné, smysluplné a obohacující práce.“

Vzájemně se máme rádi, jsme KRTEČCI – kamarádi!

Třídní vzdělávací plán třídy „Krtečci“ vychází ze Školního vzdělávacího programu „Louka plná kytiček“, který je rozdělen do šesti integrovaných bloků:

 1. „Když je školka plná dětí, jako louka plná květin“
 2. „Když příroda dává dary“
 3. „Když padají první vločky“
 4. „Když je venku velká zima“
 5. „Když se příroda probouzí“
 6. „Když léto ťuká na dveře“

Cíle, které jsme si stanovili:

 • Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání a probudit v dětech radost z poznání.
 • Rozvíjet děti ve všech oblastech psychické, biologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální v souladu s RVP.
 • Respektovat individuální vývoj každého dítěte.
 • Docílit přátelských vztahů ve třídě, vést k hodnotám morálním, empatii, pomoci druhým.
 • Úspěšná integrace nového dítěte s podpůrným opatřením. Rádi bychom docílili, aby odlišnost nebyla chápána jako problém, aby se děti naučily respektu a citlivosti.
 • Naučit děti spolupráci a pomoci.
 • Komplexní a úspěšná příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ.
 • U nově příchozích dětí úspěšná adaptace na prostředí MŠ a samostatnost v sebeobsluze.
 • Partnerský vztah s rodiči, založený na vzájemné důvěře a respektu.

Ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně v souladu s jeho přirozeným vývojem, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžně mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji a učení. Budeme upřednostňovat prožitkové učení. Zdravé sebevědomí dětí je potřeba posilovat prostřednictvím povzbuzení, pochvaly, případně ocenění snahy, pokud se zrovna nedaří.

Vedeme a motivujeme děti k poznávání přírody a světa kolem sebe. Tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí všech smyslů. V případě příznivého počasí budeme přenášet činnosti a aktivity s dětmi ven a objevovat krásy přírody. Také budeme využívat přírodnin k výtvarným a tvořivým činnostem. Chceme u dětí podporovat lásku k přírodě.

Celým školním rokem nás bude provázet náš kamarád Krtek, se kterým budeme prožívat jednotlivá dobrodružství a roční období.

Letošní školní rok budeme mít i dalšího plyšového průvodce – a to žabáka Ferdu a jeho kamarádky mouchy, které představují jednotlivé lidské emoce. Ferda se potkává s různými situacemi, které jsou typické i pro děti v předškolním a mladším školním věku. Nejenom pohádky, ale především otázky a aktivity, které se věnují vždy jedné z emocí, umožňují dětem lépe poznat a pochopit své emoce i emoce ostatních.

Věříme, že četba knih obohacuje nejen naší jazykovou vybavenost a řečový rozvoj, ale rovněž má vliv na celkový všestranný vývoj dětí. Rádi bychom se ve zvýšené míře zaměřili na čtení knih a seznamování s pohádkami a příběhy.  Budeme moc rádi, když pro tuto aktivitu nadchneme i  rodiče, kteří dětem přijdou číst své oblíbené pohádky. Také nabízíme čtení společných knih, které si rodiče s dětmi mohou zapůjčit domů. Pokračujeme s projektem „Celé Česko čte dětem“, do kterého je zapojená celá MŠ.

Předškolákům je v naší třídě určen projekt VESELÍ PŘEDŠKOLÁCI, ve kterém si děti budou procvičovat

 • grafomotoriku
 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • analyticko-syntetickou činnost
 • prostorovou představivost
 • matematické představy
 • paměť
 • logické myšlení
 • pozornost
 • řeč

Děti se mohou těšit na výlety, návštěvy kulturních představení, knihovny a společné aktivity s rodiči.

Co rádi děláme?

Kreslíme a malujeme, cvičíme a sportujeme, zpíváme a tančíme, básničky se učíme. Posloucháme pohádky, vyrábíme dárky a slavíme narozeniny a svátky. Připravujeme se na školu, milujeme výlety a zmrzlinu, vzájemně se máme rádi, jsme KRTEČCI – kamarádi!

 

Třídy

Rychlý kontakt

Mateřská škola Třešť,
příspěvková organizace

Luční 88/21, 589 01 Třešť

Telefon: +420 567 224 305
E-mail: reditelka@mstrest.cz

EU Dotace