MŠ Třešť
Mateřská školaTřešť

...aneb táto, proč má to auto maják?

V naší školce se snažíme dětem nabízet netradiční prožitkové aktivity a brát je na místa, na která se s rodiči jen tak nedostanou. Jsme velká školka a tak o nápady není nouze. Děti jsou kreativní a na spoustu nápadů nás přivedou samy.

Pokládáme za důležité, aby děti poznaly co nejširší škálu povolání a profesí, rozšiřujeme jejich obzory a znalosti. Ať už jde o návštěvu statku či projížďku lokomotivou.

Všechny aktivity směřují k uspokojování potřeb dětí, protože spokojené a šťastné dítě lépe přijímá poznatky a dobře rozvíjí nejen svou osobnost, ale také sebedůvěru a vytváří si optimistický, vstřícný postoj ke světu.

Mami, co ještě mohu ve školce vidět?

Bazén, tělocvičnu, včelaře, divadlo, kostel, cvičené psy, betlémy, muzea, klauny, zoologickou zahradu, kouzelníky…

Je toho skutečně hodně a nebráníme se žádným novým nápadům.

Podpora logopedické prevence

Naše školka se zapojila do projektu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podařilo se nám získat finanční prostředky na vybudování  multimediálního centra a jeho prostřednictvím využívat nejnovější poznatky v oblasti logopedické prevence. Centrum je  vybavené interaktivní tabulí, výukovými programy a knihami, logopedickým zrcadlem, foukadly a didaktickými hrami. Každý den v něm pracuje skupina dětí pod vedením logopedické asistentky. Projekt probíhá ve spolupráci s logopedkou a pod odborným vedením Mgr. Martiny Křivkové ze Speciálního pedagogického centra v Jihlavě. S pomocí multimediálního centra se můžeme cíleněji věnovat logopedické péči a vyjít vstříc individuálním potřebám jednotlivých dětí.

Děti si práci na interaktivní tabuli oblíbily. Pod vedením logopedické asistentky se práce daří, děti zde mají na plnění úkolů větší klid než v běžném provozu třídy.